دات نت نیوک
برج قابوس

بلندترین برج آجری جهان و یکی از بی‌نظیرترین یادمان‌های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی است که در شمال شهر گنبد قابوس و در سه کیلومتری بازمانده شهر قدیم جرجان مرکز حکومت آل زیار قرار دارد. این برج بر روی تپه‌ای به بلندی  15متر قرار گرفته و در سال397 هـ.ق به‌عنوان یادمان شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر ساخته شده است. ارتفاع این برج 55  متر و با احتساب بلندی تپه در مجموع 70  متر از سطح زمین است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر با احتساب بلندی تپه 15 متری پای بست آن به 70 متر می رسد. این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدنه آن 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 1.60 متر و قاعده آن نیز 1.4 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.

محیط داخلی بنا 30 متر و محیط خارجی آن 60 متر و قطر داخلی آن 9.6متراست. این بنای عظیم که تماماً از آجر پخته‌ی قرمز معمولی ساخته شده را می‌توان نمونه‌ای ارزنده در فن آجرکاری دانست.