دات نت نیوک
سی و سه پل

يکی از پلهای زيبا و جالبی که در دوران صفويه بر روی زاينده رود احداث شد، سی و سه پل است. اين پل که در گذشته «پل جلفا» ناميده می شد، ( زيرا از اين طريق به جلفا که تازه احداث شده بود می رسيدند) به « الله ورديخان » نيز معروف است. زيرا سردار مشهور شاه عباس اول که به ساختن اين پل مأمور گرديد به اين نام ناميده می شود.

اين پل که چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا متصل می کند قبلاً ۴۰ چشمه داشته اما امروز بيش از سی و سه چشمه آن باقی نمانده است و بقيه آنها مسدود شده اند. پل ۲۹۵ متر طول و ۷۵/۱۳ متر عرض دارد و در زمره اولين آثاری است که شاه عباس اول دستور ساختن آن را داده است.