دات نت نیوک
مقبره دانیال نبی

 

مقبره دانیال نبی در استان خوزستان در شهر شوش و در ساحل شرقی رودخانه شاوور روبروی تپه ارگ قرار دارد. این گنبد در دوره سلجوقیه بنا شده و در سال 1275 خورشیدی پس از خرابی، توسط حاج ملاحسین معمار دوباره ساخته شده است. گنبد آرامگاه به صورت اورچین (پلکانی) بنا شده، گنبد اورچین از گنبدهای رک (مخروطی) است ولی روی آن پلکانی است. گنبد دانیال نبی دارای ۲۵ طبقه مضرس (منقوش به نقش و نگارهایی به صورت دندانه) و ۲ پوسته است.

 آرامگاهی با دو حیاط که دور تا دور آن را ایوان ها و حجره هایی تشکیل داده است. بقعه در انتهای حیات دوم واقع شده و حیات بقعه از سه طرف، اتاق هایی جهت اقامت زوار دارد. مساحت مقبره اندک و دور آن را دالان هایی فرا گرفته، در این بقعه ضریحی آهنی قرار دارد که بر روی آن اشعاری به خط نستعلیق منقور (کنده کاری) شده و اکنون سقف آن آینه کاری شده است.