دات نت نیوک
نقش رستم

 

نقش رستم در بخش جنوبی حسین کوه در 6 کیلومتری شمال تخت جمشید در نزدیک شهر مرودشت در استان فارس واقع شده است که بطور طبیعی به صورت پرده بزرگ نمایشی به بلندی 70 متر و پهنای 200 متر در آمده است. این مکان مورد توجه پادشاهان سلسله عیلامیان، هخامنشیان، ساسانیان، صفویان و قاجار بوده است و در آن آرامگاه چهارتن از پادشاهان هخامنشی ( خشایار شاه، داریوش کبیر، اردشیر اول و داریوش دوم ) به ترتیب از راست به چپ قرار گرفته است. در نقش رستم 14 نقش برجسته دیگر از دوران حکومت پادشاهی ساسانیان، صفویان و قاجار قرار دارد .