دات نت نیوک
سوغات ایرانی

صنایع دستی و سوغات استانها در غرفه ای کوچک واقع در ضلع شرقی باغ موزه عرضه می شود که شامل صنایع دستی استان های همدان، اصفهان، فارس، خراسان و تهران است.