دات نت نیوک
گل فروشی

محصولات گل و گیاه و رسیدگی به فضای سبز باغ موزه به عهده ی غرفه گل و گیاه است، که این غرفه نیز یکی از غرفه های فعال باغ موزه به حساب می آید.