دات نت نیوک

دوره های کارگاهی فوق ممتاز نستعلیق استاد قربانی شامل مباحث تئوری و عملی مورد نیاز خوشنویسان سطوح ممتاز و بالاتر، به صورت ترمیک طی ده جلسه برگزار می شود.

برگزاری جلسات در باغ موزه هنر ایرانی صبح جمعه ساعت 10 تا 13/30 یک هفته در میان برنامه ریزی شده است.